Category : Blog Kategorisi

Dernek İktisadi İşletmesi

Dernek İktisadi İşletmesi Nasıl Kurulur?

Dernekler, herhangi bir bireysel kazanç sağlamadan, ortak bir amaca hizmet etmek için kurulur. Kurulan derneğin de tüzükte bulunan amaçlarını gerçekleştirebilmesi için gelir elde etmesi gerekir....

Dernek İç Denetim Raporu Nasıl Doldurulur

Dernek İç Denetim Raporu Nasıl Doldurulur?

İç denetim, faaliyetine devam eden sivil toplum kuruluşlarında hesap verilebilirlik ve şeffaflığı artırmak amacı ile gerçekleştirilir. 5253 sayılı kanun ile de derneklerde iç denetim zorunlu...

Call Now Button