Dernek Lokali Açmak | Lokal İçin Gerekli Şartlar

Lokaller, dernekte bulunan üyelerin sosyal ihtiyaçlarını giderme amacı taşıyan, mülki idare amirliğinden gerekli izinle kurulan sosyal tesislerdir. Bir derneğin lokal açabilmesi için öncelikle derneğin kuruluş aşamasında hazırlanacak olan tüzükte lokal ile ilgili maddenin geçmesi gerekir. Tüzükteki maddeye dayanarak lokal açma konusunda yetkisi bulunan dernekler, dernek lokali açmak ile ilgili detaylı bilgi edinerek lokalin açılış işlemlerini gerçekleştirebilir.

Dernek Lokali Açmak
Dernek Lokali Açmak

Dernek lokalleri de tıpkı dernekler gibi kişi yararına kurulan sosyal tesislerdir. Dernek lokallerinde gerçekleştirilecek hizmet ve satış işlemi karşılığında herhangi bir şekilde ücret talep edilemez. Hizmet karşılığı ücret alımına yönelik herhangi bir tespitin sonucunda dernek, iktisadi işletme sınıfına girer. Bu durum vergi mükellefi olma sonucunu doğurur.

Dernek lokali sadece dernek üyeleri tarafından açılabilir. Sosyal ihtiyaçları karşılama dışında ticari faaliyetlerin sürdürüleceği durumlarda üyeler, hizmetlerine uygun koşullarda iktisadi işletme açmalıdır.

Dernek Lokali Açmak

Dernek lokali açmak isteyen dernekler, bağlı bulundukları ilin valiliklerine dilekçe ile başvuruda bulunarak açılış için ilk adımı atabilir. Eğer lokalin açılacağı dernek büyükşehirlere bağlı bir ilçe ise, bu durumda başvuru kaymakamlıklar aracılığı ile gerçekleştirilir.

Dernek açılış esnasında dikkat edilmesi gereken en önemli husus, lokalin alkollü ya da alkolsüz olacağıdır. Dernek açılış esnasında verilecek dilekçede derneğin alkollü ya da alkolsüz olarak açılacağına ilişkin mutlaka bir madde yer almalıdır.

Dernek lokali açmak için gerekli olacak evrakların da hazır edilmesi ile, başvuru sürecini resmen başlatmak mümkün olur.

Dernek Lokali Açma Şartları

Dernek lokali açmak için birtakım koşullara uygunluk sağlamak gerekir. Derneklerin lokal açabilmeleri için sahip olmaları gereken şartlar şunlardır;

 • Eğer açılış yapacak olan lokal bir konfederasyon ya da federasyon değilse, derneğin açılışından sonra 1 yıl süre geçmesi gerekmektedir.
 • Çocuk derneklerinin lokal açmaları kanunen yasaklanmıştır.
 • Gençlik ve spor dernekleri içkili lokal açamaz.
 • Dernekler, herhangi bir şekilde bir başka dernek ile ya da bir tüzel kişi ile ortak lokal açamaz.
 • Dernek lokali açmak için tercih edilecek olan yerin yerleşim yeri olması zorunludur. Ancak burada da dernek ile açılacak olan lokalin kapısının, birbiri ile kesişmemesi şartı aranır. Lokalden derneğe ve dernekten lokale geçiş bulunmaması gerekmektedir. İç kapılar birbirinden bağımsız olacak şekilde açılacak olan lokallere gerekli izin verilmektedir.
 • Lokallerde kullanılacak olan alkollü içki için gerekli izinler mülki idari amirliklerden alınmalıdır. Gerekli iznin verilebilmesi için de lokalin açılacağı bölgenin alkollü içki kullanımına uygun bölgede yer alması gerekmektedir.
 • Dernek lokali açabilmek için dernekte yönetim kurulu tarafından sorumlu bir müdür belirlenmelidir. Seçilecek olan bu müdür, dernek dışında bir kişiden oluşabilir ve bu kişi para karşılığı müdürlük görevini sürdürebilir. Bunun yanında dernek içerisinde fahri olarak görevlendirme yapmak da mümkündür.
 • Lokal için açılacak olan mekânda giriş kapısına mutlaka bilgilendirme levhalarının bulunması gerekir. Bulundurulması zorunlu olan tabelalardan birisi “Dernek Lokalidir” ibaresi içeren bir bildiri, diğeri ise” Üye Olmayan Giremez” yazısıdır. Tercihe göre dernek lokalini bildirir tabela 50 x75 cm boyutlarında, “Dernek Lokalidir” tabelası ise 20×30 cm ölçülerinde olabilir.

Dernek Lokali Açmak İçin Gerekli Belgeler

Dernek lokali açmak için bir takım evrak ve belgelerin bulunması zorunludur. Lokal açmak için gerekli olacak evraklar şu şekildedir;

 • Derneğin lokal açmaya karar verdiğini gösterir, yönetim kurulu kararı aile alınmış karar belgesinin fotokopisi (Belge içerisinde, lokalde sorumlu olacak müdürün T.C. kimlik bilgisi ve iletişim bilgilerinin yer alması zorunludur)
 • Lokal açmak için karar verilen yapının kira kontratı ya da tapu fotokopisi,
 • Dernek olarak açılacak olan yer eğer bir mesken olarak görünüyor ise, bu durumda kat maliklerinden oy birliği ile alınan izin belgesi
 • Lokal olarak tercih edilecek yapı belediye sınırları içinde yer alıyorsa, belediyeden alınacak olan yapı kullanım izni
 • Lokal yeri eğer bir iş hanı içerisinde yer alıyorsa, bu durumu gösterir yönetim kurulu tarafından alınan karar belgesi örneği
 • Eğer lokalde canlı müzik bulunacak ise, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilecek ‘Çevre Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu’
 • Bu belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda, belediyeden alınacak olan, lokal olarak karar verilen yerin kullanılabilir olduğunu onaylayan belge

Dernek Lokali Vergilendirilmesi

Dernek lokallerinde, dernek içinde oluşacak olan masraflar derneğin kendi öz sermayesinden karşılanır. Üyeler, bu maliyeti çıkarmak adına dernek içinde herhangi bir ürün ya da hizmet satışında bulunamaz. Şartlara uygunluk taşıyan dernek lokalleri herhangi bir şekilde vergi kanunu hükümlerine tabi olmaz.

Dernek lokalinde eğer herhangi bir ürün ya da hizmetin satışının yapıldığı saptanırsa, bu durumda dernek, kurumlar vergisine tabi olur. Dernek içerisinde satışı yapılan ürün veya hizmetin maliyetinden daha düşük değerde satılması da derneğin vergiden muaf sayılmasında rol oynamaz. Gerekçesi ne olursa olsun, vergi mükellefi olmayacak olan derneklerde ürün hizmet satışı yasaktır.

Not: Dernek lokallerinin vergilendirilmesi ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için Dernek Muhasebesi başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Lokal Açılış ve Kapanış Saatleri

Dernek lokallerinin faaliyette olduğu saatler 08.00 ile 23.30 aralığıdır. Akşam saat 23.30 itibari ile her ne sebep ile olursa olsun dernek lokalleri üyelere hizmet veremez. Kapanışın ardından lokalde gerekli olacak temizlik gerçekleştirilir ve saat 24.00 olduğunda lokal derneğinin kapısı kapatılmak zorundadır.

Dernek lokallerinin hizmet saatlerinde değişiklik yapma hakkı sadece il mülki idari amirliğindedir. Valilik kararı haricinde dernek lokallerinin açılış ve kapanış saatleri değiştirilemez. Dernek lokali açmak isteyen herkes, ilinde bulunan valiliğin kararlarına uymakla yükümlüdür.

Lokal Müdürünün Görev ve Sorumlulukları

Lokal müdürü, dernek bünyesinde açılan lokalden genel anlamda sorumlu olan kişidir. Lokalin aktif olduğu dönem boyunca müdürün sorumlu olduğu konular şu şekildedir;

 • Lokal için tayin edilen müdür, lokali açma ve işletme bildirgesi içerisinde yazan işletme şartlarına harfiyen uymak zorundadır.
 • Lokalin, yazılı belgede bulunan açılış ve kapanış saatlerine uyum sağlayıp sağlamadığından sorumludur.
 • Müdür aynı zamanda dernek lokali içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin yürütülmesi konusunda Yönetim Kuruluna karşı da sorumluluk sahibidir.
 • Lokal içerisinde yer alan her tür demirbaş ve eşyanın bakımı, onarımı ve korumasından sorumludur.
 • Kısa süreli olarak sorumlu olan müdürün lokalden ayrılması halinde, yetki ve görevlerini kullanması için yönetim kurulunda bulunan bir üyeyi yönetim kurulu başkanlığına yazılı olarak sunmak zorundadır. Bu işlemin ardından geçici olarak müdür yerine vekaleten başka üyelerin bakması mümkün olur.
 • Sorumlu müdürde herhangi bir değişiklik yapılması gereken durumlarda, 15 gün içerisinde valiliğe gerekli değişikliğin bildirilmesi zorunludur. Aksi durumlarda yapılan değişiklik resmi olarak kabul görmez.

Lokallerde İçki ve Canlı Müzik İzni

Dernek yönetmeliğinde bulunan 60. madde, derneklerin canlı müzik yayını yapabilmelerine izin vermektedir. Halkı rahatsız etmeyecek ve toplum huzurunu bozmayacak ölçütlerde, lokalde gerçekleştirilecek olan bir denetim ve muayenenin ardından lokaller canlı müzik yayını için gerekli onayı alabilir.  Mülki idare amirliği bu konuda gerekli kurallara ve koşullara uyum sağlayan dernek lokallerine gerekli olan yayın iznini vermektedir.

Mülki idari amirliğinden alınacak olan canlı müzik onay belgesi, derneklerin işletme belgelerine işletilemez.  Bu belgenin saklanması ve görevlilerin sorduğu durumlarda mutlaka gösterilmesi zorunludur.

Canlı müzik yayınını olması gereken düzeyden fazla olarak sürdüren ve halkın huzurunu bozacak şekilde kurallara aykırı davranan dernek lokallerinin tespiti halinde, lokalin izni iptal edilir. Dernek yöneticisi veya müdürü olan kişilerin, canlı yayın izni bulunan lokallerde, gerekli izinlerin ve ses düzeyini aşmamayı bildiren uyarı levhalarının asılmasını sağlamaları gerekir.

KARATAŞ Dernek Danışmanlığı olarak, tüm lokal açılışı ve dernek yönetim süreçlerinde, sivil toplum gönüllülerinin yanında yer almaktayız. Tüm bürokratik süreci hızlı bir şekilde aşmak için, alanında uzman ve profesyonel kadromuz ile iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Paylaşımlar

Dernek Tüzüğü Nasıl Hazırlanır
Dernek Tüzüğü Nasıl Hazırlanır | Tüzük Maddeleri

Dernek kurmak için EK-2 formunu doldurmak ve dernek tüzüğü hazırlamak gerekmektedir. Hazır olan Ek-2 formunu doldurmak, dernek kurmanın kolay görünen kısmı iken,.

Dernek İktisadi İşletmesi
Dernek İktisadi İşletmesi Nasıl Kurulur?

Dernekler, herhangi bir bireysel kazanç sağlamadan, ortak bir amaca hizmet etmek için kurulur. Kurulan derneğin de tüzükte bulunan amaçlarını gerçekleştirebilmesi için gelir.

Yorum Bırak

Call Now Button