Federasyon Nasıl Kurulur | Federasyon Kurmak İçin Evraklar

Aynı ortak amaç için bir araya gelmiş olan en az 5 derneğin kurmuş olduğu üst kuruluşa federasyon adı verilir. Federasyon kurmak için, dernekler tarafından yönetim kurulunca karar alınır ve derneği temsil edecek olan yetkili belirlenir. Belirlenen yetkililer tarafından doldurulan Ek-2 belgesi ve ekleri ile birlikte İl Sivil Toplum müdürlüğüne başvuruda bulunularak federasyon kuruluşu gerçekleştirilmiş olur. Federasyon nasıl kurulur diyenlerin öncelikle hazırlanması gereken evrakları eksiksiz bir şekilde teslim etmiş olmaları gerekir.

Federasyon Nasıl Kurulur
Federasyon Nasıl Kurulur

Federasyon kurmak için başvuruda bulunulması ile birlikte, dernekler birimi memuru tarafından incelenir ve alındı belgesi verilerek tüzel kişiliğin kuruluşu ilan edilir. Alındı belgesi üzerinde yazan tarih itibari ile federasyon kuruluşu gerçekleşmiş olur. Akabinde 60 gün içinde il sivil toplum müdürlüğü tarafından federasyon tüzüğü, ek-2 formu ve diğer ekler incelenerek federasyonunun kuruluşu, kesinleşmiş olur. Herhangi bir eksiklik olması durumunda ise düzeltilmesi için 30 günlük ilave süre tanınır.

KARATAŞ İdari Dernek Danışmanlığı olarak, dernek kurmak ve üst kuruluş kurmak isteyen STK gönüllülerinin yanında yer almaktayız. Tüm işlemleri eksiksiz yapmak ve bürokratik işlemleri kolaylaştırmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Federasyon Kurmak İçin Gerekli Evraklar

Üst kuruluş nasıl kurulur diyenlerin aşağıdaki evrakları hazırlamaları ve il sivil toplum müdürlüğüne başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Herhangi bir evrak eksikliğinde kuruluş işlemi gerçekleşmeyecektir.

  • Tüm dernekler tarafından üst kuruluş kurulmasına dair alınmış yönetim kurulu karar örneği.
  • Tüm dernekler tarafından üst kuruluş kurmak ve derneği temsil etmek için yetkilendirilmiş kişiye ait karar örneği.
  • Federasyon kurucu üyeleri tarafından her nüshası imzalanmış federasyon tüzüğü.
  • Federasyon kurucu üyeleri tarafından doldurulup, imzalanmış olan EK-2 formu.
  • Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, bu tüzel kişilerin federasyona kurucu olabilmesine dair İçişleri Bakanlığı’nca izin verildiğini belirten federasyon kurucuları tarafından imzalanmış yazılı beyan.
  • Federasyona ait yer mesken olarak gözüküyorsa, kat maliklerinden alınmış muvafakatname.
  • Yazışma ve tebligatları almak için, geçici yönetim kurulu üyeleri tarafından yetkilendirilmiş kişi.

Yukarıdaki evrakların teslim edilmesi ile birlikte federasyon kuruluşu tamamlanmış olur. Federasyon kuruluşu sonrası yapılacak olanlar ise, dernek kurduktan sonra yapılması gerekenler ile birbirine benzerdir. Daha detaylı bilgi almak için alanında uzman ve profesyonel ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Paylaşımlar

Dernek Tüzüğü Nasıl Hazırlanır
Dernek Tüzüğü Nasıl Hazırlanır | Tüzük Maddeleri

Dernek kurmak için EK-2 formunu doldurmak ve dernek tüzüğü hazırlamak gerekmektedir. Hazır olan Ek-2 formunu doldurmak, dernek kurmanın kolay görünen kısmı iken,.

Dernek Kurmak
Dernek Nasıl Kurulur | Dernek Kurma Şartları 2023

Dernek kuruluşu yapmak istiyorsanız, belirli bir amaç etrafında toplanmış olan en az 7 kişi ile birlikte, kuruluş bildirim formu doldurmanız gerekmektedir. Doldurmuş.

Yorum Bırak

Call Now Button