Dernek Muhasebesi Nasıl Tutulur

Dernekler kar amacı gütmeyen kuruluş olduğu ve faaliyetleri için yardım aldığı için, kamu otoriteleri tarafından sıkı denetim altındadır. Bu denetimler dernek beyannamesi, iç denetim raporu ve derneklerin tutmuş oldukları dernek defterleri üzerinden gerçekleştirilir. Bu kayıtların ve raporlamaların usulüne uygun olarak yapılması oldukça önemlidir. Yapılacak eksiklikler ya da hatalardan dolayı 1730 TL’den başlayan cezalar dernek yöneticilerine kesilmektedir. Bu nedenle kayıt tutulması esasında dernek muhasebesi alanında uzman bir müşavirlik firması ile çalışmalısınız.

Ancak unutmamalısınız ki, dernek muhasebesinin tutulması için herhangi bir mali müşavirlik bürosu ile çalışmanız yeterli değildir. Dernekler kamu ve özel sektörden sonra gelen, 3. sektör olduklarından kendi içlerinde özel yönetmeliklere tabidirler.  Bu nedenle sadece Vergi Usul Kanunu ve Muhasebe Uygulama Tebliğleri değil, aynı zamanda dernekler kanunu ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olan bir müşavirlik kurumu ile çalışmalısınız.

Dernek Muhasebesi Nasıl Tutulur
Dernek Muhasebesi Nasıl Tutulur

KARATAŞ İdari Dernek Danışmanlığı olarak sadece dernek muhasebesi alanında kayıt tutan, alanında uzman ve profesyonel müşavirlik hizmetini kendi bünyemizde barındırmaktayız. Muhasebecinizin yapacağı herhangi bir hatadan dolayı, sorumlu duruma düşmemek için, mutlaka sadece dernek muhasebesi alanında hizmet veren bir firma ile çalışmalısınız. Tüm hizmetleri tek bir çatı altında toplayarak, sizlerin amaçlarınıza odaklanmanızı sağlıyoruz.

Dernek Muhasebesi Tutulması

Dernek kuruluş işlemleri sonrasında dernek defterleri satın alınarak, notere ya da İl Sivil Toplum müdürlüğü, dernekler birimine tasdik ettirilir. Karar defteri, yönetim kurulunca alınacak olan kararların yazılıp, alt kısmının üyeler tarafından imzalandığı defterdir. Ancak dernek muhasebesi nasıl tutulur diyenler için, önemli olan kısım işletme hesabı defteri tutulması ya da bilanço usulüne göre defter tutulmasıdır.

Kamu yararına çalışan dernekler statüsüne sahip olanlar ve yıllık geliri belirli bir rakamın üzerinde olan dernekler bilanço usulüne göre kayıt tutmakla mükelleftirler. Belirli rakam ise, her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Bu dernekler dışında kalan sivil toplum kuruluşları ise, isteğe bağlı olarak işletme hesabına göre defter ya da bilanço usulüne göre kayıt tutabilirler.

Derneklerin isteğe bağlı olarak bilanço usulüne göre defter tutmalarının nedeni, muhasebe uygulama ve tebliğ sistemleri esasında, mali müşavir için daha uygulanabilir ve detaylı olmasıdır. Ayrıca derneğe ait iktisadi işletme ya da Kurumlar vergisi mükellefi bir kurum var ise, aralarındaki hesap uyumunu sağlamak için de bilanço usulü defter tutulabilir.

Dernek Defter Kayıtları Tutulması

Dernek kurmak için araştırma yapan bir çok kişi, dernek defterlerini bireysel olarak tutabileceğini düşünür. Karar defteri, evrak kayıt defteri ve üye kayıt defteri için bu varsayım doğrudur. Ancak gelir ve gider gibi sadece iki kısımdan oluştuğu düşünülen işletme hesabı defterinde bu varsayım doğru değildir. Neden mi?

Dernek beyannamesi verilmesi esasında, derneklerin yıl sonu hesaplarının mahsuplaştırma işlemenin yapılması gerekir. Duran varlıklar, dönen varlıklar, kısa vadeli alacaklar, uzun vadeli borçlar, ödenmiş borçlar, birikmiş amortisman vb. gibi yabancı olacağınız bir çok işlem zinciri sizi bekliyor olacak. Bu işlemler sadece mali müşavirlik ofisler tarafından yapılabilir. Yapabileceğiniz 1 TL’lik hata bile, bir sonraki dönemin beyannamesinde eksiklik ya da fazlalığa neden olacaktır. Bu durumda her dönem için ayrı ceza ödemek durumdan kalabilirsiniz.

İşletme Hesabı Defteri Nasıl Tutulur?

İşletme hesabı gelir ve gider olmak üzere iki bölümden oluştur. Dernek tarafından elde edilen gelirler; tarihi, işlem numarası, açıklaması ve tutarı ile sağ tarafa yazılırken, giderler de aynı şekilde sol tarafa yazılır. Gelir işleminde alındı belgesi ya da banka makbuzu evrak kayıt defterine ayrıca arşivlenir. Gider işlemlerinde ise, gider pusulası düzenlenir. Yapılan ayni yardım makbuzları da, gider olarak defterin sol tarafında yer alacaktır.

Peki, dernek yardımlarının toplanmasın da kayıtların girişi nasıl olacak? Ya da dernek kasasında bulundurulabilecek olan nakit miktarı? Dernek çalışanlarına ödenecek olan maaş?

Tüm sorular için mutlaka dernek muhasebesi alanında uzman olan bir firma ile çalışmalısınız. KARATAŞ İdari Dernek Danışmanlığı olarak, tüm STK gönüllülerine müşavirlik hizmeti ve dernekler yönetmeliği alanında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Dernek Lokali Vergi Durumu

Dernek lokali, dernek üyelerinin sosyal faaliyetlerini gerçekleştirmeleri amacıyla kurulan tesislerdir. Ancak özellikle köy dernekleri dahil olmak üzere, bir çok dernekler bu konuda bir yanılgıya düşmektedir. Dernek lokallerine dışarıdan üye olmayanlar gelemezler. Ayrıca bu derneklerde maliyetini kurtarmak için dahi olsa, çay veya farklı bir ürün satılamaz. Eğer herhangi bir ürün satışı gerçekleştirecekseniz, ya da dışarıdan üye olmayan kişileri de içeriye alacaksanız, bu durumda kurumlar vergisi mükellefi olmanız gerekir. Yani derneğe ait bir iktisadi işletme açmanız sizler için daha mantıklı olacaktır. Aksi taktirde vergi kaçırdığınız düşünülerek, vergi memurları ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

İktisadi İşletme Muhasebesi

Dernekler ve vakıflar amaçlarını gerçekleştirmek için gelir elde edici işletme kuruluşu gerçekleştirebilirler. Dernek tüzüğünde dernekler iktisadi işletme kurabilir diye yazması öncelikli şarttır. Ardından ise, normal bir işletmede olduğu gibi, dernekler de; vergi usul kanunu, dernekler kanunu ve ticaret kanuna bağlı olarak işletme kurabilirler. Bu işletmelere haksız rekabeti önlemek adına herhangi bir vergi istisnası tanınmaz.

Diğer işletmelerden farkı ise, bu işletmelerin fesih edilmesi, gelirin derneğe aktarılması ya da dernek tarafından iktisadi işletmeden mal alınması sırasında yaşanır. Tüm detaylar için iktisadi işletme kuruluşu başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Sadece dernek faaliyetleri ile ilgilenmek ve bürokratik işlemleri kolaylaştırmak istiyorsanız, bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Alanında uzman ve profesyonel ekibimizle, tüm süreçlerde sizlerin yanında yer almaktayız.

İlgili Paylaşımlar

Spor Kulübü Kurmak
Spor Kulübü Nasıl Kurulur | Kulüp Kurmak İçin.

Spor kulübü kurmak istiyorsanız, öncelikle dernek kurmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Türkiye’de ki tüm spor kulüplerinin yapmış olduğu gibi, önce dernekleşip, ardından branş.

Dernek Kurmak
Dernek Nasıl Kurulur | Dernek Kurma Şartları 2023

Dernek kuruluşu yapmak istiyorsanız, belirli bir amaç etrafında toplanmış olan en az 7 kişi ile birlikte, kuruluş bildirim formu doldurmanız gerekmektedir. Doldurmuş.

Yorum Bırak

Call Now Button