Dernek Nasıl Kurulur | Dernek Kurma Şartları 2023

Dernek kuruluşu yapmak istiyorsanız, belirli bir amaç etrafında toplanmış olan en az 7 kişi ile birlikte, kuruluş bildirim formu doldurmanız gerekmektedir. Doldurmuş olduğunuz kuruluş formuna ilave olarak, sivil toplum kuruluşuna ait amaçları ve tüm detayları bildiren bir dernek tüzüğü hazırlayıp, imzalamanız, dernek kurmak için yeterlidir. Dernek kurmak hakkı, Türk Medeni Kanun tarafından, kanun tarafından yasaklanmadığı taktirde, tüm vatandaşlara verilmiş olan bir haktır. Bu nedenle dernek kurma işleme ön onaya tabi olmadan, gerekli evrakların eksiksiz bir şekilde teslimi ile gerçekleşmiş olur. Bu yazımızda dernek nasıl kurulur, dernek kurmak için gerekli şartlar nelerdir gibi, merak edilen tüm soruları yanıtlayacağız.

KARATAŞ İdari Dernek Danışmanlığı şirketi olarak, dernek kurmanın kolay, ancak yönetim süreçlerinin zor olduğunu bildirmemiz gerekiyor. Evet, aynı amacı taşıyan en az 7 kişi ile birlikte, dernek tüzüğü hazırlamanız ve dernek kuruluş bildirim formunu ( Ek-2) doldurup imzalamanız ve bu belgeleri eksiksiz bir şekilde, il sivil toplum müdürlüğü memuruna teslim etmeniz, dernek kurmak için yeterlidir. Sizden evrakların teslim alındığına dair, verilecek olan alındı belgesi (EK-1) ve bu belgenin üstünde yazan tarih ve saat itibari ile kurmuş olduğunuz dernek tüzel kişilik kazanmış olacaktır. Tabi teslim ettiğiniz evraklar 60 günlük bir süreç içerisinde dernekler birimi tarafından herhangi bir eksiklik bulunup, bulunmadığına dair incelenir.

"<yoastmark

Dernek kuruluşu gerçekleştirildikten sonra, asıl bürokratik işlemler zinciri sizler için başlayacaktır. Dernek defterlerinin alınıp, tasdik ettirilmesi, dernek banka hesabının açılması, kaşe ve mühür basımı, makbuzların basımı, dernek ilk genel kurul toplantısının yapılması vb. gibi faaliyetler zinciri siz bekliyor olacak. Bu ve buna benzer bürokratik işlemlerin gerçekleştirilmesi, dernekler yönetmeliğinde açık bir şekilde belirtilmiştir. Ayrıca dernek yönetim süreçlerinde yapılacak olan eksiklikler ya da hatalardan dolayı dernek cezaları ile karşı karşıya kalacaksınız. 2021 yılı itibari ile dernek cezaları 1730 TL ile 545.500 TL arasında değişmektedir.

Sürpriz cezalar ile karşılaşmamak ve dernek yönetim süreçlerine odaklanmak için, KARATAŞ İdari Danışmanlık Şirketi olarak tüm süreçlerde sizlerin yanında yer almaktayız. Dernek kurmak isteyen tüm gönüllülerin bu sürecin işleyişi ile ilgili, alanında uzman profesyonel kadromuzdan ücretsiz bir şekilde bilgi alabilirler.

Şimdi dernek nasıl kurulur diyenler için, bu süreci detaylandıralım.

Dernek Nasıl Kurulur

Dernek Kurmak
Dernek Kurmak

Yazımızın ilk paragrafında dernek kurmak için kuruluş bildirimi formunu ve dernek tüzüğünü teslim etmenizin yeterli olduğundan bahsetmiştik. Evet, en basit ve en yalın haliyle bir dernek kurmak ve tüzel kişilik kazanmak için bunları yapmanız yeterlidir. Peki ya kuruluş sonrası? Ya da dernek amaçlarınıza ait istisnai durumlarda yapılacak olanlar? Şimdi adım adım, tüm süreçlerle ilgili dernek nasıl kurulur, maddeler halinde anlatalım.

Dernek Nedir?

Dernek kuruluş işlemlerinden bahsetmeden önce ”dernek nedir” tanımını yapalım. Aynı amaç etrafından toplanmış olan ve kar amacı gütmeyen en az kişinin, amaçlarını gerçekleştirmek için kurmuş oldukları, kanuna aykırı olmayan sivil toplum kuruluşlarıdır. Kamu sektörü ve özel sektörden sonra, 3. sektör olarak bilinmektedir. Kar amacı gütmüyor olması, yardım toplama ve İçişleri Bakanlığından aldıkları proje destekleri gibi ayrıcalıkları nedeniyle, tüm faaliyetler sıkı denetime tabidir.

Dernek Kuruluş Bildirim Formu

Dernek kurmak isteyen sivil toplum gönüllülerinin hazırlamak  zorunda oldukları iki belgeden birisidir. Ek-2 formu diye anılan bu formu hazır olarak indirebilirsiniz. Yapılması gereken ise form üzerinde yer alan bilgilerin elektronik yani bilgisayar ortamında doldurulmasıdır.

Form üzerinden dernek adı, merkezi, adres bilgisi, iletişimi ve amacı gibi bilgiler yer alır. Bununla birlikte dernek kurmak için bir araya gelmiş olan en az 7 kişiye ait olan:

 • İsim -Soyisim
 • TC Kimlik No
 • Temsil Edilen Tüzel Kişilik ise Adı
 • Cep Telefonu, E-posta Adresi
 • Tabiyeti
 • Cinsiyeti
 • Öğrenim Durumu
 • Mesleği
 • Yerleşim Yeri Adresi
 • İmza

Yukarıda yer alan bilgiler 7 kişi için tek tek doldurulur ve karşılarına imzaları atılır. Bu bilgilerin sonrasında ise, Ek-2 formunun sonunda yer alan DERBİS Şifresi almaya yetkili, geçici yönetim kurulu başkanı (Dernek Başkanı) ait bilgiler ile yazışma ve tebligat alma için yetkili kişilerin bilgileri doldurulur.

Not: Dernek ilk genel kurul toplantısı yapılan kadar, dernek başkanı geçici olarak kabul edilir. Genel kurulda yapılacak olan yönetim kurulu seçimi ile birlikte, dernek başkanlığı bir sonraki seçime kadar kalıcı hale gelir.

Dernek Tüzüğü Hazırlanması

Dernek kurmak isteyenlerin en çok dikkat etmesi gereken konu dernek tüzüğü hazırlanması sürecidir. İnternette bir çok sitede paylaşılan şubeli ya da şubesiz dernek tüzüğü örneklerinin sadece bir örnek olduğunu bilmeniz gerekiyor. Tüzük, bir derneğin anayasasıdır diyebiliyoruz. Dernek amacı, dernek tarafından yürütülecek olan faaliyetler, dernek yönetim kurulu görevleri, yardım toplama, proje oluşturma, başkanlık seçimi, iç denetim vb. gibi aklınıza gelebilecek olan tüm dernekle ilgili konuların tüzükte yer alması gerekiyor. Aksi taktirde herhangi bir faaliyet yürüttüğünüzde, dernek tüzüğüne aykırı olduğu için minimum 1730 TL ceza ile karşılaşacaksınız.

Dernek tüzüğünde yer alması gereken zorunlu tüzük maddeleri mevzuatta açık bir şekilde belirtilmiştir. Mevzuatta yer alan zorunlu tüzük maddeleri ile birlikte, dernek tüzüğünü detaylandırmanız, kurmuş olduğunu derneğin faaliyet alanını genişletecektir. Bu durum amaçlarınızı gerçekleştirmek için daha çok gelir elde etme fırsatı sunabilir. Bu nedenle dernek kurmak isteyenlerin özellikle tüzük hazırlanması sürecinde alanında yetkili ve tecrübeli bir danışmanlık firması ile iletişime geçmelerini önermekteyiz.

KARATAŞ İdari Dernek Danışmanlığı hizmetleri olarak, bugüne kadar kuruluşunda danışmanlık hizmeti vermiş olduğumuz 1000+ dernek ile birlikte, sizlerin de tecrübelerimizden faydalanmanızı önermekteyiz. Dernek muhasebesi, dernekler hukuku ve dernek yönetim süreçleri ile ilgili alanında profesyonel kadromuz ile tüm bürokratik süreçleri sizler adına kolaylaştırmaktayız.

Peki dernek nasıl kurulur diyenlerin, doldurması gereken zorunlu tüzük maddeleri nelerdir?

 • Dernek Adı: Derneğin adı ve kısaltması var ise, tüzüğün ilk maddesi olarak yazılır. Dernek adının belirlenmesi hususunda yazı sonunda yer alan şartları yerine getirmelisiniz.
 • Derneğin Merkezi: Dernek merkezinin neresi olacağına dair açıklama metni yazılır. Ayrıca şubeli ya da şubesiz olacağını ve şube açılacaksa yurtdışı faaliyetleri olup olmadığını bu maddede ya da ayrıca bir maddede belirtebilirsiniz.
 • Derneğin Amacı: Dernek kurmak için 7 kişinin hangi amaç ile bir araya geldiğini bu maddede belirtmelisiniz. Dernek amacının bir süreye bağlı olup olmadığı bu aşamada dikkat etmeli. Örneğin; öğrenci yurdu yapımı için yardım toplama derneği yaparsanız, yurt yapımı bittiğinizde dernek kendiliğinden fesih olabilir. Dernek amaçlarını detaylandırmak, faaliyet alanınızın genişlemesini sağlayacaktır.
 • Dernek Çalışmaları ve Faaliyet Alanları: Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için ne gibi faaliyetler yapacağınızı belirtmelisiniz. Örneğin; köy derneği kuracaksanız, yardım toplama, üyelerle birlikte piknik düzenleme, eğlence gecesi organize etme gibi tüm faaliyetleri alt alta sıralayabilirsiniz. Dergi çıkarmak, şube açılması, gazete çıkarma, spor kulübü kurmak, lokal açmak, iktisadi idari işletme kuruluşu vb. gibi.
 • Derneğe Üye Olma ve Üyelikten Çıkma Şekilleri: Derneğe kimlerin üye olabileceği, dernek üyeliği için gerekli şartları, kabul etme ve üyelikten çıkma şekilleri gibi tüm detaylar bu maddede yazılır. Ayrıca dernek üyelerine ait aidat bilgileri ve oluşturulan yönetim kurulu üyelerine ait bilgilere de bu madde yer verebilirsiniz.
 • Derneğin Organları: Dernek yönetim kurulunda bulunması gereken zorunlu organlarla birlikte, zorunlu olmayan dernek organları mevcuttur. Yönetim kurulu, denetim kurulu, divan kurulu gibi organlara ait detaylar bu madde de belirtilir.
 • Genel Kurulun Toplanma Şekilleri ve Zamanı: Dernek genel kurulu, bir derneğin en yetkili organıdır. Dernek ile ilgili en önemli kararlar genel kurul toplantısı esasında alınır. Dernek tüzüğünün değişmesi, dernek başkanının seçimi, yönetim kurulunun yeniden oluşturulması vb. gibi.
 • Genel Kurulun Görevleri: Genel kurulda karar alınmasına dair usul ve yetkilere bu madde yer verilir. Hangi kararların genel kurulda alınabileceğini bu maddede belirtebilirsiniz.
 • Yönetim Kurulu Görev Yetkileri: Dernek yönetim süreçlerinde etkin rol oynayan yönetim kurulu, denetim kurulu vb. gibi organların görevleri, asil üye ve yedek üye sayısı, bu üyelerin nasıl seçileceği ve görev dağılımı gibi detayları değinilir.
 • Dernek Şubesinin Bulunması: Derneklerin şube kurup, kuramayacağı; eğer şube kurulacaksa bunun ne şekilde yapılacağı belirtilir.
 • Dernek Üye Aidatları: Dernek üyeliğine giriş şekli ve yıllık ödenecek olan aidatlara ilişkin detaylar.
 • Dernek Borçlanma Usulü ve Şekli: Dernek borçlanmasının nasıl yapılacağına dair detaylar bu maddede paylaşılır. Özellikle bir şerh düşülerek borçlanmanın önüne de geçilebilir.
 • Dernek İç Denetim Şekli: Derneklerin denetimi, denetim kurulu vasıtasıyla yılda en az 1 kere yapılmalıdır. Bu denetim aynı zamanda dışarıdan bağımsız denetim kurumundan hizmet olarak da alınabilir.
 • Tüzüğün Değiştirilmesi: Dernek tüzüğü sadece genel kurulda değiştirilebilir. Bu değişimin ne şekilde ve hangi durumlarda yapılabileceği bu maddede belirtilebilir.
 • Derneğin Feshi Halinde Tasfiyesi: Derneğin kapatılması durumunda, derneğe ait olan mal varlıklarının ne şekilde tasfiye edileceği bu maddede yazılır.

Not: Dernek tüzüğünün hazırlanması ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için, mutlaka sizinle aynı amacı taşıyan derneklere ait tüzük örneklerini inceleyiniz.

Dernek nasıl kurulur diyen sivil toplum gönüllülerinin, iki üst başlıkta yer alan Ek-2 formu ve Dernek tüzüğünü doldurması ile ve tüm nüshaların kurucu üyeler tarafından imzalanması ile birlikte, ilk iki evrakın doldurulması tamamlanmış olur. Şimdi dernek kurmak için gerekli evrakları sıralayalım.

Dernek Kurmak İçin Gerekli Evraklar

 • Gerçek ya da tüzel aynı amacı taşıyan en az 7 kişi tarafından doldurulmuş ve imzalanmış kuruluş bildirim formu ( Ek-2 – Üst başlıkta anlatıldı)
 • Tüm dernek kurucuları tarafından her bir nüshası imzalanmış olan dernek tüzüğü (üst başlıkta anlatıldı.)
 • Eğer dernek kurmak için bir araya gelen kişiler arasında Tüzel kişilik (Hukuki Statü) mevcut ise, tüzel kişiliğin unvanı, yerleşim yeri adresi, kuruluş belgesi ve tüzel kişiliği temsil edecek olan kişi için alınmış olan, yönetim kurulu karar örneği
 • Dernek kurucu üyeleri arasında yabancı dernek, ya da bunlar dışında kar amacı gütmeyen bir kuruluş var ise, buna dair İçişleri Bakanlığından onay alındığına dair, kurucu üyeler tarafından imzalanmış olan yazılı beyan.
 • Dernek kurucuları arasında yabancı uyruklu kişiler var ise, bu kişilerin Türkiye’de yerleşim hakkına sahip olduğunu gösteren belge.
 • Dernek merkezi, tapuda mesken olarak görünüyorsa ise, apartman sakinlerinin onayını gösteren muvafakatname.

Yukarıda yer alan ve ihtiyaç duyulacak olan evrakların, dernek merkezinin bulunduğu İl Sivil Toplum müdürlüğüne teslimi ile birlikte, görevli memur tarafından evraklar incelenir. Herhangi bir eksiklik olmaması durumunda verilecek olan alındı belgesinin üzerinde yazan saat ve tarih itibari ile dernek tüzel kişilik kazanmış olur.

Bu süreç sonrasında, dernekler müdürlüğü tarafından teslim edilen evraklar 60 günlük süre içerisinde incelenir. Herhangi bir eksiklik olması durumunda, eksikliğin 30 gün içerisinde düzeltilmesi için derneğe tebligatla bildirimde bulunulur. Bu eksiklik genellikle tüzükte yer alan aykırılıklardan kaynaklanır.

30 gün içerisinde mevcut eksiklik giderilirse, dernek kuruluşu tamamlanmış olur. Ancak eksiklik giderilmediği taktirde, Dernekler Büro Şefliği, derneğin feshi için Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılması adına Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunur.

Dernek Kuruluşu Sonrasında Yapılması Gerekenler

Yukarıdaki gerekli evrakları teslim ettikten sonra, dernek yönetim süreçlerine geçebilmeniz için, önemli süreçler sizleri bekliyor. Bu süreçlerde dernekler üzerlerine düşen görevleri yerine getirmediği taktirde, hem fesih tehlikesi hem de sürpriz cezalar ile karşılaşabilir. Dernek kurmak isteyenlerin, kuruluş evrakları sonrasında aşağıdaki işlemleri yapması gerekmektedir.

 • Dernek defterlerinin alınması ve bu defterlerin notere ya da il sivil toplum müdürlüğüne tasdik ettirilmesi gerekiyor. Karar defteri, üye kayıt defteri, işletme defteri ve evrak kayıt defteri; tutulması zorunlu olan defterler arasında yer almaktadır.
 • Dernek defterleri alınıp, tasdik edildikten sonra tüm işlemler karar defterine düşülerek gerçekleştirilir. Öncelikli olarak yönetim kurulunca, DERBİS şifresinin alınması için dernek başkanı yetkilendirilir. Bu yetki kararı karar defterine düşülür.
 • Dernek mührü ve kaşesi bastırılması için karar alınır. Yuvarlak ve mavi mürekkepli olmalıdır.
 • Vergi dairesi üzerinden vergi kimlik numarası temin edilir.
 • Dernek faaliyet belgesi çıkartılır.
 • Banka hesabı açılır ve bununla birlikte dernek elektrik, su vb. gibi abonelikleri gerçekleştirilir.
 • Dernek giderlerinin ve gelirlerinin kayıt edilmesi adına dernek makbuzlarının yetkili matbaalarca basımı gerçekleştirilir. (Kendi matbaamız üzerinden bu işlem yapılmaktadır)
 • Spor derneği kuracaksanız, branş tescilinin gerçekleştirilmesi. (Gençlik ve Spor Derneği İçin de geçerlidir)

Yukarıdaki işlemler ile birlikte dernek faaliyetlerini ve amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyarı yapmanız gereken bir takım işlemler olabilir. Bunlar aşağıdaki gibidir.

 • Dernek sosyal medya hesaplarının açılması
 • Dernek web sitesinin yaptırılması
 • Dernek isim marka tescili alınması (dernek adına yakın dernekler kurulmaması için)
 • Dernek tanıtım ve reklam faaliyetleri düzenlenmesi

Dernek İlk Genel Kurulunun Yapılması

Dernek kurmak isteyenlerin özellikle dikkat etmesi gereken aşamaya geldik. Dernek kuruluşu için en az 7 kişi gerekliyken, dernek ilk genel kurulunu gerçekleştirmek için en az 16 üye olmanız gerekir. Dernek ilk genel kurulunu, dernek tüzel kişiliği kurulduktan sonra 6 ay içerisinde yapmalısınız.

Dernek ilk genel kurulunda; 5’i asil, 5’i yedek yönetim kurulu üyesi, 3’ü asil, 3’ü yedek denetim kurulu üyesi, seçilecek olan en az üye sayısıdır. Bu nedenle en az 16 kişi ile dernek genel kurulunun gerçekleştirilmesi zorunludur.

Dernek genel kurulu, derneğin en yetkili organı olduğu için, çağrı usulü, toplanma usulü ve sonuç bildirme usulü olarak 3 aşamadan oluşur. İlk genel kurul sürecinde eğer dernek tüzüğünde herhangi bir eksiklik mevcut ise, değişiklik gerçekleştirip, yeni maddeler ekleyebilirsiniz. Tüm bu işlemleri tamamladıktan sonra, divan kurulu sonuç bildirim tutanağı, il sivil toplum müdürlüğüne teslim edilir ya da DERBİS üzerinden bildirim yapılır.

Dernek Defterleri

Dernekler kar amacı gütmeyen bir kuruluş oldukları için, yaptıkları her faaliyetin denetim altında olması gerekmektedir. Yardım toplama, karar alma, harcama, gelen giden evraklar ve muhasebe gibi tüm kayıtlar dernek defterlerinde yer alır. Şimdi dernek nasıl kurulur diyenler için, tutması zorunlu olan dernek defterlerinden bahsedelim.

İşletme Hesabı Defteri: Dernek gelir ve giderlerinin muhasebeleştirilmesi bu deftere yapılır. Giderler sol kısma işlem numarası, tarihi, açıklaması ve miktarı ile birlikte yazılırken, gelirler de aynı şekilde sağ tarafa girilir. Tek düzen hesap planına göre tutulan bu defterin kaydı kolay iken, yıl sonu hesap mahsuplaştırma işlemi muhasebe bilgisi istemektedir.

Dernek Karar Defteri: Yönetim kurulu üyeleri tarafından alınan kararlar bu deftere işlenir ve altı katılan üyeler tarafından imzalanır. Alınan kararlar tarih ve sıra numara numarası ile birlikte işlenir.

Dernek Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olanlara ait bilgiler, üyeliğe giriş tarihleri ve üyelikten çıkış tarihleri bu defterde detayları ile birlikte yer alır.

Evrak Kayıt Defteri: Derneğe gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası kaydı ile birlikte bu deftere işlenir. Gelen evrakların aslı sıra numarası ile birlikte arşivlenirken, gönderilen evrakların bir nüsha örneği arşivlenir.

Not: Yıllık geliri belirli miktarın üzerinde olan dernekler bilanço usulü defter tutmak zorundadırlar. Ayrıca  yıllık gelir şartı aranmaktasınız isteğe bağlı olarak da bilanço usulü defter tutulabilir. Bu konuda muhasebe tebliği sistemi uygulama yönetmeliği devreye girmektedir.

Dernek Muhasebesinin Tutulması

İster işletme hesabına göre defter tutun, isterseniz de bilanço usulüne göre. Dernek muhasebesi alanında bir uzman şirket ile çalışmanız, hatasız bir şekilde ilerlemeniz adına oldukça önemlidir. Bir dönem içerisinde yapacağınız 1 TL’lik bir hata bile, bir sonraki dönemin dernek beyannamesi verildiğinde, hatalar zincirlemesine neden olacaktır. Ayrıca yapılacak olan hatalar, beraberinde 1730 TL’den başlayan dernek cezaları ödemenize neden olacaktır.

Genel muhasebeden ziyade, sadece dernek muhasebesi alanında uzmanlaşmış ve dernekler hukukunu bilen bir mali müşavir ile çalışmalısınız. KARATAŞ İdari Danışmanlık Hizmetleri olarak, bünyemizde bulunan müşavirlik şirketi ile, eş zamanlı olarak çalışmalar yürütmekteyiz. Dernek muhasebenizi, bizlere emanet ederek, sürpriz dernek cezalarından kurtulmuş oluruz.

Dernek Kurma Maliyeti 2021

Dernek nasıl kurulur diye araştırma yaptığınızda, size bu süreçte maliyetler ile ilgili 250 TL – 300 TL gibi göstermelik maliyetler çıkartabilirler. Unutmayınız ki dernek kurmak sadece kuruluş bildirim formu ve hazır olarak düzenlenmiş olan dernek tüzüğünü vermekten ibaret değildir. Evet, sadece kuruluş bildirim formunun doldurulması ve hazır dernek tüzüğünün sizlere imzalatılması ile (Tüzük Örnekleri) dernek kuruluşunun gerçekleştirildiği söylenir.

Öncelikle dernek kurmak için İçişleri Bakanlığı ya da farklı bir kurum tarafından herhangi bir ücret istenilmez. Dernek kurma maliyeti ya da herhangi bir harcı başlangıç aşamasında yoktur. Ancak tutacağınız dernek defterleri, genel kurulun gerçekleştirilmesi, marka tescili, proje oluşturma, makbuz basımı, idari danışmanlık hizmetleri gibi bir takım maliyetleriniz olacaktır.

Peki dernek kuruluş sürecindeki tüm maliyetler ne kadar? Bu tamamen kuracağınız derneğe ve faaliyet alanınıza göre değişiklik gösterecektir. Yardım derneği, sosyal dayanışma derneği, Cami derneği, meslek derneği, köy derneği, spor derneği ya da farklı derneklere göre maliyetlerde değişiklik yaşanır. Şubenizin olması, lokal açmanız, iktisadi işletme kurmanız da bu değişkenlere dahildir.

Dernek Kaç Kişiyle Kurulur

Vakıf kuruluşunda herhangi bir kişi kısıtlaması yok iken, dernek kurmak için en az 7 kişi olmanız gerekmektedir. Tabi bu sayı sadece başlangıç aşaması için geçerlidir. Dernekler kaç kişi ile kurulur diyenlerin, ilk genel kurul toplantısına kadar en az 16 kişi olmaları gerektiğini bilmeleri gerekir.

Bu 16 kişinin; 5’i asil, 5’i yedek yönetim kurulu üyesi, 3’ü asil, 3’ü yedek denetim kurulu üyesi olması gerekir. Tabi üye olarak kişiler için herhangi bir üst sınır aranmaz. Genel kurul katılımı ise, dernek tüzüğünde detaylandırıldığı gibi gerçekleştirilir.

Çocuklar İçin Dernek Nasıl Kurulur

Çocuklar için dernek kurmak için yukarıda yer alan prosedürlerin gerçekleştirilmesi gerekir. Normal bir dernek kuruluşu ile herhangi farklılık yoktur. Sadece dernek kurucuları ve katılımcı üyelerin yaşları ile ilgili kısıtlamalar mevcuttur. Bu kısıtlamalar aşağıdaki gibidir.

 • Tüzel kişilikler, çocuk derneklerinde kurucu üye rolünü üstlenemezler. Ayrıca üye de olamazlar.
 • Dernek kuruluş bildiriminde, ayrıca çocukların velilerinin izinlerini gösteren belge, kuruluş belgeleri arasına eklenir.
 • 15 yaşını bitirmiş olan küçükler yasal olarak velilerinin izni ile, kültür ve ahlaki gelişimine katkıda bulunacak olan derneklere kurucu üye ya da normal üye olabilirler.
 • 12 yaşını bitirmiş olan küçükler, gelişimine katkı sağlayacak derneklere üye olabilir ancak kurucu olamazlar.
 • Çocuk derneklerine 18 yaşından büyüklerin üye olması ya da kurucu olması yasaktır.

Cami Yapımı İçin Dernek Kurmak

Cami yaptırmak için dernek kurmak isteyen sivil toplum gönüllülerinin sayısı oldukça fazladır. Bu nedenle buraya bir not düşmemiz gerekiyor. Cami derneği kurmak isteyenlerin, normal dernek kuruluşundan farklı olarak yapmaları gereken herhangi bir farklılık yoktur. Sadece tüzük hazırlanmasına dikkat etmelidirler.

Cami yapımı için dernek kurulduğu zaman, toplanan yardımlar sonrasında, cami yapımı tamamlandığında, dernek kendiliğinden fesih olabilir. Bunun nedeni dernek belirtmiş olduğu amacını gerçekleştirdiği için, bu süreçten sonra yardım toplamasını ya da aktif kalmasını gerektiren bir durum olmamasıdır. Eğer derneğin kendi kendi fesih etmesi gibi bir durum ile karşılaşmamak istiyorsanız, mutlaka tüzükte yer alan maddeleri bir uzman eşliğinde doldurmalısınız.

Sosyal ve Yardımlaşma Derneği Kurmak

Dernek danışmanlığı verdiğimiz STK gönüllüleri arasında, yardımlaşma derneği sayısı oldukça fazladır. Hatta referanslarımız arasından bu dernekleri inceleyebilirsiniz. Yardımlaşma derneği nasıl kurulur diyorsanız, tüm dernek kuruluş işlemlerinin aynı olduğunu bilmelisiniz. Sadece dernek tüzüğünü detaylandırmanızı ya da uzman bir danışmanlık şirketi ile hazırlamanızı tavsiye ediyoruz.

Unutmayınız ki, dernek genel kurulunu gerçekleştirmek zorlu ve maliyetli bir süreçtir. Dernek tüzüğünü değiştirmek istediğiniz zaman tekrardan genel kurul yapmanız gerekecektir. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için, proje yürütme, yardım toplama, dernek faaliyetleri gibi tüm konuları detayları ile tüzük maddeleri arasına eklemelisiniz.

Dernek Makbuzlarını Basılması

Dernekler tarafından yapılan masraflarda, gider pusulası düzenlenirken, gelirler için de alındı belgesi düzenlenir. Tüm bu makbuzlar, anlaşmalı matbaalarda basılmak zorundadır. Sizler almış olduğunuz karar örneği ve kaşe ile makbuz bastırırken, matbaalar ise, yapmış oldukları basım işlemini 15 gün içerisinde il sivil toplum müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.

Dernek Beyannamesi Doldurulması

Dernekler her yılın sonunda, yeni yılın ilk 4 ayı içerisinde dernek beyannamesi vermek zorundadırlar. Beyannamede derneklerin yıl içinde yapmış oldukları faaliyetlerin özeti yer alır. DERBİS ekranı üzerinden beyanname verme işlemini kolaylıkla tamamlayabilirsiniz. Ancak dernek gelir ve giderlerinin bildirilmesi konusunda dikkat etmelisiniz.

Dernek gelir ve giderlerinin yıl sonu mahsuplaştırma işlemi, sadece dernek muhasebesi alanında uzman mali müşavirler tarafından yapılmalıdır. Yapacağınız ufak bir hata, bir sonraki yılın beyannamesinde eksiklik ya da fazlalığa neden olacaktır.

Dernek Kurmak İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Öncelikle dernek kurmak bu sürecin en kolay aşamasıdır. Sadece gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde il sivil toplum müdürlüğüne teslim etmeniz, tüzel kişiliği kazanmanız için yeterlidir. Tabi bu süreçten sonra, asıl dikkat etmeniz gereken bürokratik süreç başlıyor. Dernek cezaları 1730 TL ile 545.500 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Bir çok dernek danışmanlığı alan Sivil Toplum Gönüllüleri ile ceza yeme sürecinde tanışmaktayız. Dernek beyannamesi eksik doldurma, dernek iç denetim raporunun hatalı oluşturulması, vb. gibi işlemler bunlardan bir kaçı. Sürpriz cezalar ile karşılaşmamak için mutlaka alanında uzman ve sadece dernek yönetim süreçleri ile ilgili hizmet veren danışmanlık firmaları ile çalışmanızı öneriyoruz.

KARATAŞ İdari Danışmanlık Hizmetleri, bünyesinde bulunan 11+ Ekip üyesi ile, sadece dernek yönetim süreçleri alanında hizmet vermektedir. Bugüne kadar kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz 1000+ dernek ve aktif olarak danışmanlığını yaptığımız 250+ dernek bulunmaktadır. Sizde profesyonel hizmet almak ve sadece dernek faaliyetlerine odaklanmak istiyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Paylaşımlar

Dernek Tüzüğü Nasıl Hazırlanır
Dernek Tüzüğü Nasıl Hazırlanır | Tüzük Maddeleri

Dernek kurmak için EK-2 formunu doldurmak ve dernek tüzüğü hazırlamak gerekmektedir. Hazır olan Ek-2 formunu doldurmak, dernek kurmanın kolay görünen kısmı iken,.

Konfederasyon Nasıl Kurulur
Konfederasyon Nasıl Kurulur | Konfederasyon Kurmak

Aynı amaç etrafında toplanmış olan en az  3 federasyonunun bir araya gelmesiyle konfederasyon kuruluşu gerçekleştirilir. Konfederasyon kurmak için, federasyon temsilcileri tarafından doldurulmuş.

Yorum Bırak

Call Now Button