Yıllık Dernek Beyannamesi Nasıl Verilir

Dernekler her yıl yapmış olduğu tüm dernek faaliyetlerini beyanname doldurarak ile İl Sivil Toplum müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler. Dernek beyannamesinde; gelir – gider faaliyetleri, üyelik işlemleri, hukuki statü, yurtdışı faaliyetler, alınan bağışlar, yapılan yardımlar ve derneğe ait varlıklar gibi dernek hesap verilebilirliği kapsamında bilgiler yer almaktadır. Bazı dernekler DERBİS üzerinden beyanname vermek zorunda iken, bazılarında bu durum ihtiyaridir. Yani isteğe bağlı olarak İl Sivil Toplum müdürlüğüne EK-21 ile de beyanname verilebilir. Bu yazımızda dernek beyannamesi nasıl verilir ya da nasıl doldurulur diyen STK gönüllüleri için tüm detayları paylaşacağız.

Kamu yararına olan dernekler ile bilanço usulü hesap tutan dernekler DERBİS üzerinden dernek beyannamesi vermek zorundadırlar. Yani EK-21 formu doldurarak elden beyanname vermeleri mümkün değildir. İşletme hesabına göre defter tutan ve kamu yararına vasfı olmayan dernekler ise, isteğe bağlı olarak EK-21 formu doldurarak ya da DERBİS üzerinden beyanname verebilirler.

Dernek Beyannamesi Nasıl Verilir
Dernek Beyannamesi Nasıl Verilir

Ancak isteğe bağlı olsa dahi, EK-21 formu doldurmak bir dernek için oldukça zorlu ve hata yapmaya müsait bir seçenektir. 11 bölümden oluşan beyannameyi, DERBİS üzerinden doldurduğunuzda, bir çok bölüm otomatik olarak doldurulmuş bir şekilde karşınıza çıkacaktır. Bunlar dernek hukuki durumu, kütük numarası, üye katılımları ve yurtdışından alınan yardımlar gibi. Sadece gelir ve gider kısmı hariç bütün bölümler dernek başkanı tarafından kolaylıkla doldurulabilmektedir.

KARATAŞ İdari Dernek Danışmanlığı firması olarak, bugüne kadar bir çok derneğin beyanname vermesinde, danışmanlık hizmeti gerçekleştirdik. Beyanname verme süresinin geciktirilmesi ve gelir – gider kısmında yapılan yanlışlıklar en çok karşılaşılan hatalar arasında. Tabi akabinde 1730 TL’den başlayan cezalar da beraberinde gelmektedir. Sürpriz cezalar ile karşılaşmamak için, beyanname verilmesi esasında, mutlaka alanında uzman ve sadece dernek danışmanlığı yapan firmalardan hizmet almanızı tavsiye etmekteyiz.

Dernek Beyannamesi Nasıl Verilir

Bir önceki yılın dernek beyannamesi, yeni yılın ilk 4 ayında verilmesi gerekmektedir. Yani 2021 yılında yapmış olduğunuz faaliyetlerin beyannamesini 2022 yılının ilk 4 ayı (1 Ocak – 30 Nisan) arasında vermeleri zorunludur. 11 bölümden oluşan bu beyannameler DERBİS üzerinden 30 Nisan 23:59’a kadar verilebilirken, EK-21 ile mesai saatinin bitimine kadar verilmektedir. Tabi sistemlerde yaşanabilecek olan yoğunluktan dolayı son güne kalmamanızı tavsiye ederiz.

Yeni dernek kuruluşu yapmış olan kişilerin bu süreçte bilmeleri gereken önemli bir konu var. Derneğinizi yılın son ayı olan aralık ayında kurmuş olsanız dahi, bir sonraki yılın ilk 4 ayı dernek beyannamesi doldurmak zorundasınız. Buna herhangi bir faaliyet yürütmemiş olmanız da dahil.

11 bölümden oluşan beyannamenin doldurulmasında, dikkat etmeniz gereken tüm detayları sizlerle paylaşalım.

Beyanname Bölümleri

Dernek beyannamesi nasıl verilir diyenler, daha detaylı bilgi edinmek için Youtube üzerinde yer alan videoları da izleyebilirler. Beyanname verme yetkisi dernek başkanına yönetim kurulu tarafından alınacak olan karar ile verilir. DERBİS şifresi kullanımı ve sorumluluğu dernek başkanında olduğu için beyannamenin dernek başkanı tarafından verilmesi daha uygun olacaktır.

 1. Kurum Kimlik Bilgileri: Derneğe ait olan kütük numarası, merkezi adresi, kuruluş tarihi, iletişim adresi, web adresi gibi kurumun temel bilgileri yer almaktadır. Bu bilgiler otomatik olarak sistem tarafından doldurulmaktadır. Bilgilerin doğruluğuna emin olduğunuzda onaylayıp bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.
 2. Hukuki Statü: Dernek bir tüzel kişilik olduğundan, bu tüzel kişiliğe ait şubenin bulunması, federasyona üye olunması gibi bilgiler yer alır. Bir önceki yıl dernek beyannamesi verilmişse, bu bilgiler otomatik olarak sistem tarafından doldurulacaktır. Onaylayıp, geçmeniz yeterlidir.
 3. Üye ve Çalışan Bilgileri: Derneğe ait üye bilgileri de otomatik olarak sistem tarafından çekilmektedir. Bu bilgilerle birlikte dernekte çalışanlar, proje ekibi, yardım toplama ekibinde yer alan üyeler gibi kişilerin de kimlik bilgilerine yer verilmektedir.
 4. Yayın, Kar Amaçlı Kuruluşlar ve Sandık: Derneğe ait gazete ve dergi var mı? Kar amacı güden iktisadi işletme ve kuruluşa bağlı olan bir sandık bulunup bulunmadığı gibi bilgilere yer verilir. Kar amacı güden kuruluşa ait tarih, ortaklık, hisse vb. gibi tüm detaylar paylaşılır.
 5. Tesisler: Derneğe ait yurt, misafirhane, bakımevi, lokal, dershane, sergi salonu, spor salonu gibi tesislerin bulunup, bulunmadığını sadece işaretleme yaparak beyan edebilirsiniz.
 6. Uluslararası Faaliyetler: Yurt dışında herhangi bir kuruluş ile ilişkinin bulunup, bulunmadığı ve bununla birlikte herhangi bir faaliyet yürütüyorsanız, bu faaliyetin türünü işaretleyerek belirtmelisiniz.
 7. Mali Bilgiler: Dernek beyannamesinde en çok dikkat etmeniz gereken bölümdür. Derneğe ait gelir ve gider işlemlerinin mahsuplaştırılıp, detaylandırılarak beyannamenin 7. bölümüne girilmesi gerekmektedir. Tüm gelir ve gider işlemlerinin çeşidini ve türünü, ilgili başlığın karşısına yazmalısınız.
 8. Yurtiçin STK’lar ile Yardımlaşma: Yurtiçinde herhangi bir STK’ya yardım yapılması ve yardım alınması gibi konulardaki detaylar beyan edilir. Alınan Ayni yardımların miktarı da yazılır.
 9. Yurtdışı Yardımlar: Yurtdışındaki kurumlardan herhangi bir yardım alınıp, alınmadığına dair bilgilere yer verilir. Ayrıca derneğiniz tarafından, yurtdışında bir kuruma yardım yapıldıysa, bu detaylara da yer verilir.
 10. Kamu Kurumlarından Alınan Yardımlar: Kamu kurum ve kuruluşlarından proje dahilinde herhangi bir yardım alınıp alınmadığı, detayları ile birlikte belirtilir.
 11. Taşıtlar ve Taşınmaz Mallar: Derneğe ait taşıtlar ve taşınmaz mallar edinme şekli ile birlikte beyan edilir.

Son aşamada ”beyanname bildir” butonuna tıklayarak, beyanname verilmesi işlemini tamamlamış olursunuz. KARATAŞ İdari Dernek Danışmanlığı olarak, tüm dernek yönetim süreçlerinde sizlerin yanında yer almaktayız. Destek almak için, iletişim numaralarımız üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

İlgili Paylaşımlar

Dernek Muhasebesi Nasıl Tutulur
Dernek Muhasebesi Nasıl Tutulur

Dernekler kar amacı gütmeyen kuruluş olduğu ve faaliyetleri için yardım aldığı için, kamu otoriteleri tarafından sıkı denetim altındadır. Bu denetimler dernek beyannamesi,.

Konfederasyon Nasıl Kurulur
Konfederasyon Nasıl Kurulur | Konfederasyon Kurmak

Aynı amaç etrafında toplanmış olan en az  3 federasyonunun bir araya gelmesiyle konfederasyon kuruluşu gerçekleştirilir. Konfederasyon kurmak için, federasyon temsilcileri tarafından doldurulmuş.

Yorum Bırak

Call Now Button