Spor Kulübü Nasıl Kurulur | Kulüp Kurmak İçin Detaylar

Spor kulübü kurmak istiyorsanız, öncelikle dernek kurmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Türkiye’de ki tüm spor kulüplerinin yapmış olduğu gibi, önce dernekleşip, ardından branş tescili alarak spor kulübü kuruluşunu gerçekleştirebilirsiniz. Dernek kurmak için ise, aynı amaç etrafında toplanmış, kar amacı gütmeyen 7 kişinin Ek-2 formu doldurarak, beraberindeki eklerle birlikte İl Sivil Toplum müdürlüğüne gitmesi gerekiyor. Futbol kulübü, basketbol kulübü ya da farklı bir branşta kulüp kurmak istiyor olmanız fark etmiyor. Bu yazıda spor kulübü nasıl kurulur, dernekleşme ve branş tescili nasıl yapılır gibi tüm detayları aktaracağız.

Yeni Düzenleme!!! Spor kulüplerinin branş tescil işlemlerinde 26.04.2022 tarihli ve 31281 sayılı resmi gazete ile birlikte değişikliğe gidilmiştir. Ayrıca yönetmelikle ilgili 08.07.2022 tarihli ve 31890 sayılı resmi gazete ile yeni kararlar alınmıştır.

Alınan bu kararlarda tüm spor kulüpleri dernek statüsünden çıkarılmıştır. Bu kapsamla Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünden, Spor Kulüpleri Gençlik ve Spor Bakanlığına Devir edilecektir. Bu kanundaki en büyük spor kulüplerinin bilinçsiz borçlanmasının önüne geçmektedir. Kanun değişikliği ile birlikte başkan ve yönetim kurulu kulüp borçlarından sorumlu olacaktır.

Peki mevcut kulüpler ne yapacaklar?

 1. İçişleri bakanlığı tarafından mevcut kulüplerin dosyası, kanun tarihi itibari ile Gençlik ve Spor Bakanlığına devir edilecektir.
 2. Mevcut kulüpler, spor kulübü olarak devam etmek isterse, Gençlik ve Spor Bakanlığına bildirim yapmalıdırlar.
 3. Gençlik Derneği olarak devam etmek isteyenler ise yeniden Genel Kurul toplantısı yapıp, tüzükte ve isim de değişikliğe gitmelidirler.
 4. Herhangi bir tescili bulunmayan spor kulüpleri ise, müsabakalara katılmak için Gençlik ve Spor Bakanlığına tescilini yaptırmalıdırlar.

Not: Daha detaylı bilgi için bizleri arayarak bilgi alabilirsiniz.

 

Peki Yeni Spor Kulübü Kurmak İsteyenler?

 • Dilekçe
 • Kuruluş bildirim formu
 • Yabancı vatandaşlar için ikamet izni
 • Kurum ve Kuruluşlardan alınan izin yazısı
 • Adli Sicil Kaydı
 • Spordan Men Cezası olmadığına dair belge
 • Logo ve Ambleme ait dijital dosya

Yukarıdaki belgeler toplanarak İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne başvuruda bulunulur. Bu noktada bizleri arayarak hem danışmanlık hem de detaylı bilgi alabilirsiniz.

Spor Kulübü Kurmak
Spor Kulübü Kurmak

Spor derneği kurmak için, Ek-2 formunu bilgisayar ortamında doldurmanız ve kurmak istediğiniz futbol kulübü ya da farklı bir branş için tüzük hazırlamanız gerekiyor. İnternet ortamında şubeli ya da şubesiz olarak hazır spor kulübü tüzüğü bulabilirsiniz. Ancak bu tüzüklerin kapsamı dar olacağından ve sadece bir örnek olarak size sunulduğundan, pek tavsiye etmiyoruz. Her spor kulübü için özel tüzük hazırlanmalı. Tüzükte yapacağınız herhangi bir eksiklik ceza yemenize neden olabileceği gibi, tüzüğü yeniden değiştirmek büyük bir maliyet ve uğraş gerektirecektir.

KARATAŞ İdari Dernek Danışmanlığı firması olarak, bugüne kadar 100’lerce spor kulübünün kuruluşunda etkin olarak yer aldık. Sizde sadece faaliyetlerinize odaklanmak ve bürokratik işlemleri kolaylaştırmak istiyorsanız, bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Spor Derneği Kurmak

İlk paragrafta spor kulübü kurmak için dernek kurmanızın gerekli olduğundan bahsettik. Evet, en az 7 kişi ile bir araya gelip, EK-2 yani kuruluş bildirim formunu doldurup imzalamanız ve dernek tüzüğünü hazırlayıp il sivil toplum müdürlüğüne teslim etmeniz yeterlidir. Evraklarınızda herhangi bir eksiklik olmaması durumunda, sivil toplum müdürlüğü memuru tarafından  size verilecek olan alındı belgesi ile kurmuş olduğunuz dernek tüzel kişilik kazanmış olacaktır. Peki tüm işlem bu kadar mı?

Dernek kurma hakkı, Türk Medeni Kanunu tarafından, her vatandaşa tanınmış haktır. Bu nedenle dernek kuruluşu herhangi bir onaya tabi değildir. Sadece evrakları eksiksiz olarak teslim etmeniz, dernek kuruluşu yapmanız için yeterlidir. Ancak zor olan kısmı ise derneğin yönetimidir. Dernekler yardım aldıkları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar olduğu için, kanun ve yönetmelikler  kapsamında sıkı denetimlere tabidir. Yapılacak olan her işlemin kayıt altına alınmış olması gerekiyor.

Spor kulübü kurmak için, dernek kurduktan sonra bir takım yapmanız gereken işlemler zinciri sizi bekliyor. Bu işlemler:

 • Dernek defterlerinin alınıp, tasdik ettirilmesi.
 • DERBİS Şifresinin Alınması
 • Vergi Kimlik Numarası Alınması
 • Dernek faaliyet belgesinin alınması
 • Kulüp Banka hesaplarının açılması
 • Mühür, Kaşe ve  Dernek Makbuzlarının Basılması
 • İlk Dernek Genel Kurulu yapılması

Not: Branş tescili için federasyonlar sizden ilk genel kurula ait divan tutanağı örneği isteyebilir. Bu nedenle mutlaka ilk dernek genel kurulunu yapmış olarak, branş tescilini gerçekleştirmelisiniz.

Spor derneğine ait ilk genel kurula kadar 16 kişi olmanız gerekiyor. Genel kurulda 16 kişide;, 5’i asil, 5’i yedek yönetim kurulu üyesi ve 3’ü asil, 3’ü yedek denetim kurulu üyesi seçilir. 16 kişiden az olduğunuz taktirde genel kurulu gerçekleştiremezsiniz. İlk genel kurulun toplanması, dernek kuruluş tarihinden itibaren 6 ay içerisinde yapılması zorunludur.

Spor Kulübü Nasıl Kurulur

Tüm dernek kuruluşu ve genel kurul gibi bürokratik süreçleri tamamladıktan sonra, branş tescili için hazırsınız. Futbol kulübü kurmak dışında, diğer spor branşları için tescil yapacaksanız, bulunduğunuz ilin, Gençlik ve Spor Müdürlüğüne başvuruda bulunmanız gerekiyor. Futbol için tescil başvurusu Türkiye Futbol Federasyonu üzerinden gerçekleştirilmektedir. Spor kulübü kurmak ve branş tescili için Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından istenilen belgeler aşağıdaki gibidir.

 • Spor kulübüne ait tüzük (Spor Kulübü Tüzüğü Örneği)
 • Spor kulüpleri için imzalı ve mühürlü tescil taahhütnamesi ( GSB )
 • CD içerisinde amblem ve  A4 üzerine basılı ve mühürlü forma
 • Belirtilen branşlara ait antrenör belgesi (en az 2. ihtisas ise 3. kademe olmalı) ve mühürlü sözleşmesi
 • Bilgisayar ortamında doldurulmuş 1 adet Kulüp Bilgi Formu
 • Mühürlü ve imzalı dilekçe
 • Yönetim kurulu tarafından tescil için alınmış olan karar fotokopisi
 • Kuruluş bildirgesi
 • Tesis bilgisi ( Tesisin Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından onaylı ruhsatı ekte yer almalı)
 • Dernek merkezine ait kira kontratı veya tapu fotokopisi
 • İhtisasa spor kulüpleri için, taahhüt edilen branşların giderini karşılayabileceklerine gelire sahip olduklarını gösterir belge.
 • Kulübe ait mail adresi
 • İmza sirküsü
 • Faaliyet Belgesi

Ek Branş Tescilinde Bulunma

Mevcut spor kulübü faaliyetlerine ek olarak, dernek tüzüğünde bulunan spor branşı için ek olarak tescil işleminde bulunacaksanız, aşağıdaki belgeler ile gitmeniz yeterlidir.

 • Mühürlü ve İmzalı Dilekçe
 • Mühürlü ve imzalı spor kulüpleri tescil taahhütnamesi
 • Yönetim kurulu tarafından ek tescil için alınmış olan kararın fotokopisi
 • Antrenör belgesi (en az 2. ihtisas ise, 3. kademe) ve sözleşme (imzalı ve mühürlü)
 • Tesise ait kira kontratı ve tapu fotokopisi (ruhsat)
 • Kulüp bilgi formu
 • A4 kağıdına aktarılmış branşa ait forma (imzalı ve mühürlü)

Futbol Kulübü Kurmak

Dernek kurma işlemi sonrasında, diğer sporlar için branş tescili İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne yapılırken, futbol kulübü nasıl kurulur diyenlerin, bu tescil işlemini TFF üzerinden yapmaları gerekmektedir.

Futbol kulübü kurmak için öncelikle federasyonunun ilan ettiği kriterlere sahip olma, istenen belgeleri hazırlama ve talep edilen ücretin yatırılması gerekmektedir. Tescil işlemi yapıldıktan sonra dahi, istenen kriterlerden birini ya da bir kaçını kaybedecek olursanız, tesciliniz federasyon tarafından iptal edilmektedir. Futbol kulübü tescili için aşağıda yer alan belgeleri hazırlamanız gerekmektedir.

 • Noter onaylı taahhütname (Ek-1)
 • İl Sivil Toplum Müdürlüğü tarafından imzalı ve mühürlü dernek tüzüğü
 • Son yapılan genel kurula ait toplantı tutanağı
 • Bağlı bulunulan illerdeki Amatör Spor Kulüpleri Federasyonundan alınacak referans belgesi
 • Spor kulübü bilgi formu
 • Kulüp amblemi, logosu (CD)
 • Kulübün kendine ait ya da kullanımına ait kullanabileceğini gösterir futbol sahası olduğuna dair belge.

Spor Kulübü Danışmanlığı

Spor kulübü kurmak ve sadece mevcut branşınıza ait faaliyetlerle ilgilenmek istiyorsanız, mutlaka dernek danışmanlığı hizmeti almanız gerekiyor. Yapılan bazı hatalar ya da eksikliklerden dolayı 2021 yılı için 1730 TL ile 545.500 TL arasında cezalar verilmektedir. Sürpriz cezalar ile karşılaşmamak için alanında uzman ve profesyonel dernek danışmanlığı firmaları ile iletişime geçmenizi öneriyoruz.

KARATAŞ İdari Dernek Danışmanlığı olarak, tüm dernek yönetim süreçlerini tek bir çatı altında toplamış bulunmaktayız. Dernek muhasebesi, yönetim süreçleri ve dernekler hukuku gibi konularda tek bir kurum ile iletişime geçmek ve takıldığınız konularda danışmak istiyorsanız, bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Paylaşımlar

Dernek Lokali Açmak
Dernek Lokali Açmak | Lokal İçin Gerekli Şartlar

Lokaller, dernekte bulunan üyelerin sosyal ihtiyaçlarını giderme amacı taşıyan, mülki idare amirliğinden gerekli izinle kurulan sosyal tesislerdir. Bir derneğin lokal açabilmesi için.

Dernek Kurmak
Dernek Nasıl Kurulur | Dernek Kurma Şartları 2024

Dernek kuruluşu yapmak istiyorsanız, belirli bir amaç etrafında toplanmış olan en az 7 kişi ile birlikte, kuruluş bildirim formu doldurmanız gerekmektedir. Doldurmuş.

Yorum Bırak

Call Now Button