Konfederasyon Nasıl Kurulur | Konfederasyon Kurmak

Aynı amaç etrafında toplanmış olan en az  3 federasyonunun bir araya gelmesiyle konfederasyon kuruluşu gerçekleştirilir. Konfederasyon kurmak için, federasyon temsilcileri tarafından doldurulmuş olan EK-2 formu ve ekleri İl Sivil Toplum müdürlüğüne teslim edilerek gerçekleştirilir. Evrakların teslim edilmesi esasında herhangi bir eksiklik bulunmaması ile birlikte, dernekler birimi tarafından verilen alındı belgesi ile konfederasyon tüzel kişilik kazanmış olur. Bu yazımızda, konfederasyon nasıl kurulur diyenler için gerekli tüm detaylara değineceğiz.

Konfederasyonlar Türkiye’de özellikle meslek birlikleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Dernekler insan topluluğu, federasyonlar dernek topluluğu ve konfederasyonlar ise federasyonlar birliği olarak anılır.

KARATAŞ İdari Dernek Danışmanlığı olarak federasyon kurmak ya da konfederasyon kuruluşu yapmak isteyen tüzel kişiliklerin yanında yer almaktayız. Alanında uzman ekibimizle, tüm sürecin sizler adına daha hızlı ve risksiz bir şekilde gerçekleşmesiniz sağlıyoruz.

Konfederasyon Kurmak İçin Gerekli Belgeler

  • Federasyonlar tarafından konfederasyon kurulmasına dair alınmış genel kurul karar örneği
  • Federasyonların yönetim kurulları tarafından, federasyonları temsil edecek kişiler için alınmış olan karar örnekleri.
  • Konfederasyon kurmak için hazırlanmış ve her bir nüshası temsilciler tarafından imzalanmış olan konfederasyon tüzüğü.
  • Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından kurulan federasyon niteliğindeki tüzel kişiliklerin bulunması halinde, bu tüzel kişilerin konfederasyonlara kurucu olabilmesine dair İçişleri Bakanlığınca izin verildiğini belirten konfederasyon kurucuları tarafından imzalanmış yazılı beyan.
  • Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişiye ait iletişim bilgileri.

Konfederasyon kuruluşu için gerekli evraklar teslim edildiğinde tüzel kişilik kazanılmış olur. Evrakların incelenmesi ve herhangi bir eksiklik olmaması durumunda, il sivil toplum müdürlüğü tarafından kesin kayıt gerçekleştirilir. Herhangi bir eksiklik olması durumunda ise eksikliğin giderilmesi için 30 günlük süre tanınır.

Konfederasyonlarda üye federasyon sayısı en az 3 olmalıdır. Bu sayıyı 2’ye düştüğünde ve bu durum 3 ay içinde giderilmediğinde fesih hükümleri uygulanır.

İlgili Paylaşımlar

Vakıf Nasıl Kurulur
Vakıf Nasıl Kurulur | Vakıf Kurmak İçin Gerekli.

Vakıf, gerçek ya da tüzel kişilerin yeterli mal varlığını ya da hakları belirli bir amaca özgülemeleri(tahsis) ile kurulur. Vakıf kurma hakkı, kanun.

Dernek Muhasebesi Nasıl Tutulur
Dernek Muhasebesi Nasıl Tutulur

Dernekler kar amacı gütmeyen kuruluş olduğu ve faaliyetleri için yardım aldığı için, kamu otoriteleri tarafından sıkı denetim altındadır. Bu denetimler dernek beyannamesi,.

Yorum Bırak

Call Now Button