Category : Blog Kategorisi

Dernek Genel Kurulu Nasıl Yapılır

Dernek Genel Kurulu Nasıl Yapılır | Dernek.

Dernek genel kurulu, bir derneğin en önemli kararlarının alındığı organıdır. Tüzük değişikliği, yönetim kurulunun seçilmesi, dernek organlarının oluşturulması vb. gibi önemli değişiklikler genel kurulda gerçekleştirilir....

Dernek Muhasebesi Nasıl Tutulur

Dernek Muhasebesi Nasıl Tutulur

Dernekler kar amacı gütmeyen kuruluş olduğu ve faaliyetleri için yardım aldığı için, kamu otoriteleri tarafından sıkı denetim altındadır. Bu denetimler dernek beyannamesi, iç denetim raporu...

Dernek Beyannamesi Nasıl Verilir

Yıllık Dernek Beyannamesi Nasıl Verilir

Dernekler her yıl yapmış olduğu tüm dernek faaliyetlerini beyanname doldurarak ile İl Sivil Toplum müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler. Dernek beyannamesinde; gelir – gider faaliyetleri, üyelik işlemleri,...

Federasyon Nasıl Kurulur

Federasyon Nasıl Kurulur | Federasyon Kurmak İçin.

Aynı ortak amaç için bir araya gelmiş olan en az 5 derneğin kurmuş olduğu üst kuruluşa federasyon adı verilir. Federasyon kurmak için, dernekler tarafından yönetim...

Konfederasyon Nasıl Kurulur

Konfederasyon Nasıl Kurulur | Konfederasyon Kurmak

Aynı amaç etrafında toplanmış olan en az  3 federasyonunun bir araya gelmesiyle konfederasyon kuruluşu gerçekleştirilir. Konfederasyon kurmak için, federasyon temsilcileri tarafından doldurulmuş olan EK-2 formu...

Dernek Tüzüğü Nasıl Hazırlanır

Dernek Tüzüğü Nasıl Hazırlanır | Tüzük Maddeleri

Dernek kurmak için EK-2 formunu doldurmak ve dernek tüzüğü hazırlamak gerekmektedir. Hazır olan Ek-2 formunu doldurmak, dernek kurmanın kolay görünen kısmı iken, tüzük hazırlama kısmı...

Vakıf Nasıl Kurulur

Vakıf Nasıl Kurulur | Vakıf Kurmak İçin.

Vakıf, gerçek ya da tüzel kişilerin yeterli mal varlığını ya da hakları belirli bir amaca özgülemeleri(tahsis) ile kurulur. Vakıf kurma hakkı, kanun koyucu kapsamında yasaklı...

Dernek Lokali Açmak

Dernek Lokali Açmak | Lokal İçin Gerekli.

Lokaller, dernekte bulunan üyelerin sosyal ihtiyaçlarını giderme amacı taşıyan, mülki idare amirliğinden gerekli izinle kurulan sosyal tesislerdir. Bir derneğin lokal açabilmesi için öncelikle derneğin kuruluş...

Dernek İktisadi İşletmesi

Dernek İktisadi İşletmesi Nasıl Kurulur?

Dernekler, herhangi bir bireysel kazanç sağlamadan, ortak bir amaca hizmet etmek için kurulur. Kurulan derneğin de tüzükte bulunan amaçlarını gerçekleştirebilmesi için gelir elde etmesi gerekir....

Dernek İç Denetim Raporu Nasıl Doldurulur

Dernek İç Denetim Raporu Nasıl Doldurulur?

İç denetim, faaliyetine devam eden sivil toplum kuruluşlarında hesap verilebilirlik ve şeffaflığı artırmak amacı ile gerçekleştirilir. 5253 sayılı kanun ile de derneklerde iç denetim zorunlu...

Call Now Button