Dernek Tüzüğü Nasıl Hazırlanır | Tüzük Maddeleri

Dernek kurmak için EK-2 formunu doldurmak ve dernek tüzüğü hazırlamak gerekmektedir. Hazır olan Ek-2 formunu doldurmak, dernek kurmanın kolay görünen kısmı iken, tüzük hazırlama kısmı ise en çok dikkat edilmesi gereken aşamadır. Evet, tüzük bir derneğin yönetmelikler kapsamında anayasasını ifade etmektedir. Yapılacak olan tüm faaliyetler, etkinlikler ve yönetim süreçleri tüzük maddeleri çerçevesinde yürütülür. Tüzükte herhangi bir eksiklik olması durumunda, dernek faaliyetlerinin sekteye uğraması söz konusudur. Peki, başarılı bir dernek kuruluşu gerçekleştirmek için dernek tüzüğü nasıl hazırlanır?

Öncelikle internet üzerinden bir çok derneğin tüzüğünü inceleyebilirsiniz. Özellikle kamuoyuna çok yansımış olan derneklerin tüzükleri birbirinden farklıdır. Bu tüzükler sivil toplum gönüllülerinin amaç ve faaliyetlerine özgü olarak hazırlanmıştır. Yani internet ortamında gördüğünüz şubeli ya da şubesiz diye adlandırılan basit tüzük örnekleri gibi değildir. Tüm dernek faaliyetleri ve amaçları detaylandırılmıştır.

Dernek Tüzüğü Nasıl Hazırlanır
Dernek Tüzüğü Nasıl Hazırlanır

Evet, bazı sitelerde şubeli ya da şubesiz dernek tüzüğü örneği görebilirsiniz. Ancak bir tüzüğün şubeli ya da şubesiz olarak ayrılması çok önemli bir konu değil. Bir derneğin şube kurabileceğini tek bir madde eklemesiyle gerçekleştirebilirsiniz. Önemli olan, daha dikkat etmeniz gereken konular ise; genel kurulun kaç yılda bir yapılacağı, iç denetim raporu oluşturma aralıkları, dernek faaliyetleri, gelir elde etme yöntemleri, iktisadi işletme kuruluşu, yardım toplama esasları gibi konulardır. Zira bu maddelerden kaynaklı yapacağınız hatalarda 2021 yılı için 1730 TL ile 545.500 TL arası dernek cezaları ile karşı karşıya kalacaksınız.

KARATAŞ İdari Dernek Danışmanlığı olarak, bugüne kadar kuruluşunu gerçekleştirmiş olduğumuz 1000+ dernek tecrübesi ile, sizlerin yanında yer almaktayız. Herhangi bir sürpriz ceza ile karşılaşmamak için, tüm yönetim süreçlerinin tek bir çatı altında toplandığı şirketimizle iletişime geçebilirsiniz.

Dernek Tüzüğü Maddeleri

5253 sayılı mevzuatın 4. maddesi gereğince dernek tüzüğünde bazı maddelerin bulundurulması zorunludur. Bu maddeler esasında, dernek yönetimi tarafından ortaya koyulacak olan faaliyetlerin sınırı ya da genişliği belirlenmiş olur. Bu maddelerin dışında dernek tüzüğüne ek olarak madde  eklemesi yapabilirsiniz. Yani sadece 15 maddeden oluşan bir tüzükten ziyade madde sayısını 40’a ya da daha yüksek rakamlara çıkarmanız mümkün. Örnek olarak KADEM, AHBAB ya da ICFTURKEY gibi dernekler tüzüklerini inceleyebilirsiniz. Zorunlu tüzük maddeleri aşağıdaki gibidir.

Derneğin Adı ve Merkezi

Öncelikle derneğin adını ve kısaltmasını belirlemeniz gerekiyor. Daha önce alınmış bir dernek adını ya da mahkeme kararı ile kapatılmış olan bir derneğin adını almanız mümkün değil. Ayrıca, dernek adında Milli, Türk, Cumhuriyet, Atatürk, Şehit, Gazi ve Mustafa Kemal gibi isimlerin kullanımı  İçişleri Bakanlığının iznine tabidir.

Derneğin Merkezi

Derneğin merkez adresi yazılır ve ayrıca derneğin yurtiçi ve yurtdışında şubesi bulunup, bulunmayacağını bu maddeye ek olarak yazabilirsiniz. Merkez adresini hangi il sınırları içinde olduğunu belirtecek şekilde yazınız.

Derneğin Amacı

Dernek kurmak için 7 kişinin neden bir araya geldiğini buraya yazmalısınız. Örneğin; köy derneği iseniz, köy sakinlerinin ya da hemşerilerin ortak paydada buluşması ve bir araya gelmesini sağlamak gibi, dernek amaçlarını yazabilirsiniz. Dernek amaçlarını detaylandırmanız, proje oluşturma süreçlerinde destek almanız açısından sizlere faydalı olacaktır.

Çalışma Konuları ve Faaliyet Alanı

Dernek tüzüğünde en önemli olan kısımlardan birisi bu maddedir. Dernek amacını gerçekleştirmek için ne tür faaliyetler yapmayı hedeflediğinizi tüm detayları ile buraya yazmalısınız .Köy derneği kuruluşu örneğinden devam edersek; üyelerin sosyalleşmeleri için piknik yapmak, dernek gecesi düzenlemek, sosyal projeler yürütmek, yardım toplamak, geziler düzenlemek gibi detaylara yer verebilirsiniz.

Derneğe Üye Olma ve Üyelikten Çıkma Şartları

Dernek olarak üye kabulünde aranan şartları, üyelik aidatını, uyulması gereken kuralları ve üyelikten çıkmak için gerekli şartları herhangi bir sorun yaşamamak için tüm detayları ile yazınız. Ayrıca hangi durumlarda üyelerin dernek üyeliğinden çıkarılacağını da bu kısma ekleyiniz.

Genel Kurulun Toplanma Şekli ve Zamanı

Dernek genel kurulu en geç 3 yılda bir toplanmalıdır. Ancak dernek tüzüğünde bu tarihi 2 yılda bir ya da yılda bir olarak yazabilirsiniz. Ayrıca dernek genel kurulu nasıl toplanır başlıklı yazı üzerinden tüm istisnai durumları öğrenebilirsiniz.

Genel Kurulun Görevleri, Yetkileri, Oy Kullanma ve Usuller

Genel kurul bir derneğin en önemli kararlarının alındığı, en yetkili organıdır. Derneğe ilişkin hangi kararların genel kurulda alınacağını, genel kurula ait yetki ve görevleri bu maddede belirtiniz. Genel kurulda sandık kurulacak mı, tüzük değişikliği esası, sandıklı ya da sandıksız seçim yapılması, oy kullanma usulleri, denetim kurulu yetkileri, yönetim kurulu görev yetkileri maddeler halinde yazılır.

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Görev Yetkileri

Derneğin oluşturulması zorunlu olan 2 organları arasında yer alır. Kaç asil, kaç yedek üye olacağı, bu organların görev ve sorumlulukları gibi detaylar dernek tüzüğünde yer almak zorundadır.

Üyelerin Girişi ve Yıllık Aidat bilgileri

Dernek üyeliğine giriş maddesinde olduğu gibi, dernek tüzüğünde kesin bir şekilde, üyelerin ödemesi gereken aidatların yazılması gerekmektedir. Ayrıca her yıl bu aidatların nasıl belirleneceğini de bu tüzük maddesine not düşebilirsiniz.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek tarafından kurumlara ve kişilere borçlanmanın usulü, limiti ve miktarı gibi detaylar bu maddede paylaşılır. Ayrıca borçlanmanın ne şekilde ve hangi durumlarda yapılabileceği detayları ile yazılmalıdır.

Derneğin İç Denetim Şekilleri

Dernekler tarafından yılda en az 1 kere iç denetim raporunun oluşturulması zorunludur. Sorumluluk ise denetim kuruluna aittir. Denetim şekli, dışarıdan bağımsız bir denetim firmasına başvurulabileceği gibi detaylara değinebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak denetimi 3 ayda bir gibi kısa bir zaman diliminde olacak şekilde de yapabilirsiniz. Daha kompleks yapıda olan dernekler tarafından tercih edilir.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Dernek tüzüğü genel kurulda değiştirilebilir. Bu değişimin kaç üyenin oyuyla yapılabileceği, hangi konularda tüzük değişikliğine gidilebileceği ya da değiştirilemeyecek maddeler gibi detaylar paylaşılır

Derneğin Feshi Halinde Mal Varlığının Tasfiyesi

Dernek fesih esasında tüzükte mal varlığının nasıl tasfiye edileceği yazılmamışsa, aynı amaca sahip en yakın derneğe, mal varlığının aktarımı gerçekleştirilir. Ancak dernek tüzüğünde tasfiye şeklinin nasıl yapılacağını belirtmeniz gerkemektedir.

Uluslararası Faaliyet

Dernekler tüzüklerinde yazılı olduğu üzere yurtdışı ve yurtiçi faaliyetlerde bulunabilirler. Bunun ne şekilde yapılacağını, yurtdışı hangi kurumlarla organize olunacağını belirtmelisiniz.

KARATAŞ İdari Danışmanlık Hizmetleri olarak dernek tüzüğü nasıl hazırlanır diyen STK gönüllüleri için kısa bir rehber oluşturduk. Tüm süreci hatasız bir şekilde gerçekleştirmek için, alanında uzman ve profesyonel ekibimizden destek alabilirsiniz.

 

İlgili Paylaşımlar

Spor Kulübü Kurmak
Spor Kulübü Nasıl Kurulur | Kulüp Kurmak İçin.

Spor kulübü kurmak istiyorsanız, öncelikle dernek kurmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Türkiye’de ki tüm spor kulüplerinin yapmış olduğu gibi, önce dernekleşip, ardından branş.

Federasyon Nasıl Kurulur
Federasyon Nasıl Kurulur | Federasyon Kurmak İçin Evraklar

Aynı ortak amaç için bir araya gelmiş olan en az 5 derneğin kurmuş olduğu üst kuruluşa federasyon adı verilir. Federasyon kurmak için,.

Yorum Bırak

Call Now Button